ประวัติเกี่ยวกับวัดป่าห้วยลาด

ข้อมูลประวัติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวัดป่าห้วยลาด

วิดีโอกิจกรรมของวัดป่าห้วยลาด

กิจกรรมต่างๆของทางวัดจะอัพเดตใส่ส่วนนี้
และจะรวบรวมทุกกิจกรรมไว้ให้รับชมย้อนหลัง

ภาพกิจกรรม

รวบรวมภาพกิจกรรมที่จัดขึ้นและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัดป่าห้วยลาด

พิธีสวดมนต์ข้ามปี

ทางวัดป่าห้วยลาดได้จัดกิจกรรมสวนมนต์ข้ามปี เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2560

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

เนื่องในวันแม่แห่งชาติที่จะถึงนี้ ขอเรียนเชิญพี่น้องญาติธรรมทุกท่านร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

กิจกรรมครบรอบ 18 ปี วัดป่าห้วยลาด

ในงานนี้ได้จัดให้มี พิธีผูกเสี่ยวธรรม อันเป็นการให้ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายได้มาผูกเสี่ยวทางธรรมซึ่งกันและกัน ดั่งคำที่พระพุทธองค์เคยตรัสไว้ว่า วิสฺสาสปรมา ญาติ (ความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่ง) แม้จะไม่ได้เป็นญาติทางสายเลือด แต่ก็เป็นญาติทางธรรมร่วมสร้างบารมี ทำดีด้วยกันได้ เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2561

ผ้าป่าสามัคคี BIKERS

ผ้าป่าสามัคคี BIKERS โดยคุณจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี เพื่อจัดสร้างระบบเครื่องเสียงที่สมบูรณ์แบบในศาลาเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดป่าห้วยลาด ต.สานตม อ.ภูเรือ จ.เลย ในวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2561

ทัศนศึกษาจากโรงเรียน บาลีสาธิต จ.หนองคาย

ร่วมอนุโมทนาบุญถวายเพลคณะพระเณรกว่า 200 รูปด้วยกันนะครับ ซึ่งทางคณะนั้นเดินทางมาทัศนศึกษาจาก โรงเรียนบาลีสาธิต จ.หนองคาย เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561